top of page

Eğitim Felsefemiz

BBOM Modeli 4 eksen üzerine kuruludur:

  • Alternatif Eğitim

  • Demokratik Yönetim

  • Ekolojik Duruş

  • Özgün Finansman

Alternatif Eğitim
  • BBOM okulu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, uygulamada alternatif eğitim metodlarini benimseyerek her çocuğun bireysel öğrenme biçimine saygılı bir okul sistemidir.

  • Bu okulda öğrenme derslikle sınırlı değildir. Yaşamın ve okulun farklı alanlarında öğrenme yolculuğu devam etmektedir.

  • Ezbere dayalı değil, yaratıcılık, keşfetme ve oyun eşliğinde bir eğitim anlayışı benimsenmiştir.

  • Çocukların bireysel yetenekleri desteklenir ve beslenir.

  • MEB tedrisatının öngürdüğü bilgi ve beceri kazanımlarından öte çeşitli sanat, müzik, yabancı dil, doğa ve spor dallarında çocukların gelişimine katkıda bulunur.

Demokratik Yönetim

Okulda alınan kararlarda, ebeveynler ve çocuklar eşit söz hakkına sahiplerdir. Çocuklar birey olarak algılanırlar ve onların özgür ifadelerine alan tanınır.

Ekolojik Duruş

Insanların doğanın bir parçası olduğunun bilincinde, doğaya karşı bireye düşen sorumluluklar vurgulanır. Çocuklar doğadan öğrenmeye teşvik edilir. Gıda üretimi ve sürdürülebilir tarım konularında farkındalığı gelişen çocuklar sürdürülebilirlik ve ekolojik prensipler esas alınarak üretilen saglıklı yiyeceklerle beslenirler.

Özgün Finansman

Kar amacı gütmeyen, veliler ve gönüllülerden oluşan bir kooperatif yönetimindeki bu okulun tüm geliri, tekrar okul ve çocukların ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacaktır.

bottom of page