top of page

Tunus’ta düzenlenen 3. Deniz ve Kıyı Kuşu Türlerinin Ekolojisi ve Korunması Akdeniz Sempozyumuna katıldık!

13-15 Şubat 2024 tarihlerinde Tunus’un Djerba Adasında düzenlenen sempozyuma bir

poster sunumu ile katılarak deniz kuşu ve kıyı kuşu uzmanlarıyla bilgi alışverişinde bulunduk.

Akdeniz Havzasında yapılmış olan bilimsel araştırmaları ve koruma çalışmalarını

uzmanlarından dinledik. Deniz ve kıyı kuşlarının korunması için önemli olabilecek işbirliği

ağlarına ve çalışma gruplarına katıldık.


Ayvalık Adaları’nda Kuşların ve Biyoçeşitliliğin Araştırılması Projesi kapsamında Eylül

ayından bu yana hem arazi çalışmalarımızı hem de okullarda yaptığımız eğitimleri

sürdürüyoruz. Arazi çalışmalarına sonbahar kuş göç döneminde başladık. Göç döneminde

yaşam alanı adalar olan ya da göç rotası adalardan geçen kuş türlerini kaydettik.

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı, Kuzey Ege'de 25 adadan oluşan bir takımada grubudur. Bölge,

önemli doğa alanıdır. Projenin temel amacı, mevcut popülasyon ve üreme durumlarına

ilişkin bilgi boşluklarını doldurmak için beş hedef kuş türü üzerinde saha araştırması

yapmaktır.


Ada martısı Türkiye'nin Ege kıyılarında üreyen bir kuştur. Yelkovan, boz yelkovanı ve fırtına

kırlangıcı da Türkiye'nin Ege kıyılarında üreme alanları üzerine az çalışılmış türlerdir.

Literatür dahil bugüne kadar elde edilen verilere göre, fırtına kırlangıcı hariç diğer dört tür

tabiat parkında görülebilmektedir. Ada martısı 2005 yılından bu yana 10'dan fazla kez

kaydedilmiştir. Boz yelkovan 2007 yılından bu yana 5 kez kaydedilmiştir. Yelkovan, 1989'dan

bu yana 15'ten fazla kez kaydedilmiştir (eBird, 2023).


Sonbahar saha araştırması sırasında beş adada 73 kuş türü kaydettik ve beş günde 520 kuş

kaydı topladık. Ayrıca, diğer tüm kuş türleri ve tabiat parkının diğer önemli biyolojik çeşitlilik

unsurları üzerine araştırmalar yapmaya devam ediyoruz. Bilimsel bulguların savunuculuk ve

doğa koruma amaçları için kullanılabilir hale getirilmesi kolaylaştırabilecek bir yayın,

hedeflenen çıktılarımız arasındadır.


Ayvalık Adaları tabiat parkı; biyoçeşitlilğin araştırılması proje posteri

Tunus sempozyum sunumları

Tunus sempozyum sunumları ve toplantılar

Comments


bottom of page